Lansering av Eldrehelseatlas for Norge

Torsdag 15.juni ble Eldrehelseatlas for Norge presentert av SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Her kan du se video fra lanseringen av dette helseatlaset.

 

Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre – uansett hvor du bor?

Eldrehelseatlas for Norge er den fjerde rapporten som publiseres på www.helseatlas.no. Det nye atlaset omhandler variasjon i bruk av helsetjenester til eldre. Atlaset har blitt til i et samarbeid mellom SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering og en bredt sammensatt referansegruppe.

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted. Atlaset baserer seg i hovedsak på data fra Norsk Pasientregister og beskriver helsetjenester gitt til eldre fra 75 år for perioden fra 2013 til 2015.

Analysene avdekker uberettiget variasjon for flere viktige helsetjenester og har dermed relevans både for helsepolitikere, helseledere og klinikere.

Eldrehelseatlaset dokumenterer også når og hvordan den ventede eldrebølgen vil slå inn, og viser hvordan denne vil arte seg ulikt i ulike opptaksområder, og for ulike spesialiteter og tjenester. For noen helsetjenester er det også sett på om alder blir brukt som prioriteringskriterium, tross målsettingen om det motsatte.

På programmet
  1. Innlegg ved statssekretær Lisbeth Normann

  2. Innlegg fra referansegruppen

  3. Presentasjon av Eldrehelseatlas for Norge ved hovedforfatter dr.med. Lise Balteskard, spesialist i onkologi

 

Kontaktperson

Vibeke Lund Pettersen, kommunikasjonsansvarlig SKDE

Telefon 91602381

Epost: vibeke.lund.pettersen@skde.no

Norsk (bokmål)