Kontakt

SKDE

Bård Uleberg

Seksjonsleder

Telefon  932 45 483

E-post: skde.helseatlas@helse-nord.no eller bard.uleberg@skde.no

 

Hanne Sigrun Byhring

Kst. seksjons​leder

Telefon: 91 69 61 82         

E-post: hanne.sigrun.byhring@helse-nord.no

 

Henvendelser fra media

Randi Solhaug

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 90 57 09 57

randi.merete.solhaug@helse-nord.no​

 

Helse Førde

Marte Bale

Leiar helseatlastenesta

Telefon: 97 12 59 69

E-post: marte.bale@helse-forde.no

 

Norsk (bokmål)