Opptaksområder

Opptaksområder

2013-2015

Her finner du beskrivelse av av de ulike opptaksområdene som Helseatlas kols tar utgangspunkt i. Med opptaksområde menes de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Opptaksområdene er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel.