Vestre Viken

Innhold: 

Bor i opptaksområde for Vestre Viken HFKortnavn opptaksområde: Vestre Viken     0219 Bærum0220 Asker0532 Jevnaker0602 Drammen0604 Kongsberg0605 Ringerike0612 Hole0615 Flå0616 Nes0617 Gol0618 Hemsedal0619 Ål0620 Hol0621 Sigdal0622 Krødsherad0623 Modum0624 Øvre Eiker0625 Nedre Eiker0626 Lier0627 Røyken0628 Hurum0631 Flesberg0632 Rollag0633 Nore og Uvdal0711 Svelvik0713 Sande