Vestre Viken

Opptaksområde Vestre Viken

Bor i opptaksområde for Vestre Viken HF
Kortnavn opptaksområde: Vestre Viken
     
0219 Bærum
0220 Asker
0532 Jevnaker
0602 Drammen
0604 Kongsberg
0605 Ringerike
0612 Hole
0615 Flå
0616 Nes
0617 Gol
0618 Hemsedal
0619 Ål
0620 Hol
0621 Sigdal
0622 Krødsherad
0623 Modum
0624 Øvre Eiker
0625 Nedre Eiker
0626 Lier
0627 Røyken
0628 Hurum
0631 Flesberg
0632 Rollag
0633 Nore og Uvdal
0711 Svelvik
0713 Sande