Vestre Viken

Innhold: 

0219 Bærum

0220 Asker

0532 Jevnaker

0602 Drammen

0604 Kongsberg

0605 Ringerike

0612 Hole

0615 Flå

0616 Nes

0617 Gol

0618 Hemsedal

0619 Ål

0620 Hol

0621 Sigdal

0622 Krødsherad

0623 Modum

0624 Øvre Eiker

0625 Nedre Eiker

0626 Lier

0627 Røyken

0628 Hurum

0631 Flesberg

0632 Rollag

0633 Nore og Uvdal

0711 Svelvik

0713 Sande