Sørlandet

Innhold: 

Bor i opptaksområdet for Sørlandet HF

Kortnavn boområde: Sørlandet

0901 Risør

0904 Grimstad

0906 Arendal

0911 Gjerstad

0912 Vegårshei

0914 Tvedestrand

0919 Froland

0926 Lillesand

0928 Birkenes

0929 Åmli

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

0940 Valle

0941 Bykle

1001 Kristiansand

1002 Mandal

1003 Farsund

1004 Flekkefjord

1014 Vennesla

1017 Songdalen

1018 Søgne

1021 Marnardal

1026 Åseral

1027 Audnedal

1029 Lindesnes

1032 Lyngdal

1034 Hægebostad

1037 Kvinesdal

1046 Sirdal