Oslo Universitetssykehus

Innhold: 

Bor i opptaksområdet for Oslo universitetssykehus HF

Kortnavn boområde: OUS

0301 Oslo

Eksklusiv bydelene: Grorud, Alna og Stovner