Lovisenberg

Opptaksområde Lovisenberg

Bor i opptaksområde for Lovisenberg diakonale sykehus
Kortnavn opptaksområde: Lovisenberg
     
0301 Oslo - følgende bydeler er inkludert i opptaksområdet: 

  • 01 Gamle Oslo 
  • 02 Grünerløkka 
  • 04 St. Hanshaugen 
  • 16 Sentrum