Eldrehelseatlas, 2013-2015 - Faktaark for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge

Faktaark for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge

Faktaarkene inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser pr. 1 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.