Eldrehelseatlas, 2013–2015 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i eldrehelseatlas for Norge

Hovedfunnene er oppsumert i faktaarkene under, som inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser pr. 1 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.