Nyfødtmedisin, 2009–2014 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas

Hovedfunnene er oppsummert i faktaarkene under, som også inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk i geografiske områder (boområder). Befolkningens forbruk måles som antall kontakter pr. 100 000 innbyggere. Variasjonen i forbruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.

  1. Innleggelser

  2. Antibiotikabehandling

  3. Respiratorbehandling

  4. Behandling for lavt blodsukker og lysbehandling

  5. Intensivbehandling