Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av hvilke kommuner som hører inn under de ulike opptaksområdene helseatlas.no tar utgangspunkt i. Eventuelle forkortelser på opptaksområdene fra selve atlaset står i parentes.

Bosatte i opptaksområde til følgende helseforetak: