Om helseatlas for dagkirurgi

Om helseatlas for dagkirurgi

Atlaset som omhander dagkirurgi var piloten fra Helseatlas. Atlaset ble lansert i januar 2015 og har fått mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

De 12 hyppigst utførte inngrepene i perioden 2011-2013 ble analysert, med unntak av gynekologi og fødselshjelp. Blant annet kan man finne operasjoner for grå stær, skulderlidelser og meniskskader – samt fjerning av mandler, lyskebrokk og tunge øyelokk. Det er ikke kjent at forekomsten av disse tilstandene varierer geografisk. Likevel finner man geografiske forskjeller med hensyn til hvor stor andel av befolkningen som får utført inngrep tilknyttet tilstandene. Det sannsynliggjør at disse helsetjenestene ikke er likeverdig fordelt i befolkningen.

Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av hvilke kommuner som hører inn under de ulike opptaksområdene helseatlas.no tar utgangspunkt i. Eventuelle forkortelser på opptaksområdene fra selve atlaset står i parentes.

Bosatte i opptaksområde til følgende helseforetak: