Dagkirurgi, 2011-2013 - Faktaark for ulike inngrep i atlas for dagkirurgi

Faktaark for ulike inngrep i atlas for dagkirurgi

Faktaarkene inneholder en kort beskrivelse av tilstand og inngrep. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk av inngrepet i geografiske områder. Med forbruk menes andel av befolkningen som får utført inngrepet. Befolkningens forbruk måles som antall inngrep pr. 100 000 innbyggere. Forskjeller i forbruk mellom de geografiske områdene er kort kommentert.

Skulderkirurgi (Acromionreseksjon)

Menisk

Hallux valgu og hammertå

Utvalgt handkirurgi

Karpaltunnelsyndrom

Fjerning av mandler

Ventilasjonsrør i trommehinne

Aldersbetinget grå stær

Tunge øyelokk

Lyskebrokk

Åreknuter

Hemoroider