Om helseatlas for fødselshjelp 2015–2017

Om helseatlas for fødselshjelp 2015–2017

I helseatlas for fødselshjelp har vi kartlagt geografisk variasjon i bruk av helsetjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid, i perioden 2015-2017. 

Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. Helseatlas for Gynekologi var det første, publisert 8. januar 2019. 

Helseatlas for gynekologi var preget av stor, tildels svært stor, geografisk variasjon. Overordnet sett er variasjonen i Helseatlas for fødselshjelp mindre, men i flere tilfeller finner vi også på dette feltet stor og uberettiget variasjon. Som i Helseatlas for gynekologi er det verdt å merke seg at en foreningsbasert faglig veileder med tydelige retningslinjer og lange tradisjoner ikke nødvendigvis fører til lite variasjon. 

Helseatlaset består av tre deler:

  1. Rapport – helhetlig drøfting og detaljerte analyser
  2. Faktaark – en-siders oppsummering for utvalgte tema
  3. Interaktivt kart – framstilling av funn i kart

Kontaktperson for Helseatlas for fødselshjelp er prosjektleder Hanne Sigrun Byhring, tlf: 77 75 58 11.