Gynekologi, 2015–2017 - Faktaark for ulike pasientutvalg i helseatlas gynekologi

Faktaark for ulike pasientutvalg i helseatlas gynekologi

Faktaarkene inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser pr. 10 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.