Om Barnehelseatlas for Norge

Om Barnehelseatlas for Norge

Barnehelseatlaset gir et innblikk i fordelingen av helsetjenester til barn i Norge.

Tilsammen er 10,6 millioner kontakter mellom barn og helsetjenesten er analysert. 7,1 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten og omtrent 3,5 millioner i spesialisthelsetjenesten. Blant annet er det sett på konsultasjoner for astma, epilepsi, forstoppelse, virus og luftveisinfeksjoner, bronkiolitt og omgangssyke. Analysene viser at det er store geografiske forskjeller når det kommer til helsetjenester til barn. Det avdekkes også et overraskende høyt forbruk av tjenester til en barnebefolkning som ansees å være blant de friskeste i verden. Barnehelseatlaset er den andre rapporten fra Helseatlas.

Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av hvilke kommuner som hører inn under de ulike boområdene/opptaksområdene som barnehelseatlaset tar utgangspunkt i. Eventuelle forkortelser på opptaksområdene fra selve atlaset står i parentes