Barnehelseatlas, 2011–2014 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i barnehelseatlas

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i barnehelseatlas

Hovedfunnene er oppsummert i faktaarkene under, som også inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk i geografiske områder (boområder). Befolkningens forbruk måles som antall kontakter pr. 100 000 innbyggere. Variasjonen i forbruk mellom de geografiske områdene er kort kommentert.

 1. Primærhelsetjenesten - alle kontakter
 2. Spesialisthelsetjenesten - alle kontakter
 3. Spesialisthelsetjenesten - innleggelser
 4. Spesialisthelsetjenesten - poliklinikk/dag
 5. Medisinske tilstander - alle kontakter
 6. Medisinske tilstander - innleggelser
 7. Medisinske tilstander - poliklinikk/dag
 8. Utvalgte akutte diagnoser - alle medisinske kontakter
 9. Epilepsi - medisinske innleggelser
 10. Forstoppelse (obstipasjon) - medisinske innleggelser
 11. Bronkiolitt, 0 - 3 år - medisinske innleggelser
 12. Virus- og luftveisinfeksjoner - medisinske innleggelser
 13. Omgangssyke  - medisinske innleggelser
 14. Epilepsi - medisinsk poliklinikk/dag
 15. Forstoppelse (obstipasjon) - medisinsk poliklinikk/dag
 16. Astma - medisinsk poliklinikk/dag
 17. Hjertemedisin - medisinsk poliklinikk/dag
 18. Mage- og tarmsykdommer - medisinsk poliklinikk/dag
 19. Sengevæting og urinlekkasje - medisinsk poliklinikk/dag
 20. Kirurgiske tilstander -  alle kontakter
 21. Kirurgiske tilstander - innleggelser
 22. Kirurgiske tilstander - poliklinikk/dag
 23. Fjerning av mandler - kirurgiske inngrep
 24. Innsetting av øredren - kirurgiske inngrep
 25. Fjerning av blindtarmen - kirurgiske inngrep

 

Definisjoner

Datagrunnlag

Hjelp

Rapport

Om helseatlas