Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?

Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark.