Picture of Alesund

Velkommen til Helseatlas.no

Helseatlas.no er et verktøy for å sammenlikne bruk av helsetjenester til befolkningen i forskjellige geografiske områder.

Frank Olsen
Forsker/analytiker
Telefon: 777 55 885

Bård Uleberg
Forsker/analytiker
Telefon 777 55 805

Henvendelser fra media:
Vibeke Lund Pettersen
Kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 77 55 907
Mobil: 916 02 381

vibeke.lund.pettersen@skde.no